Any questions?

    Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych Użytkownika strony są Aleksander Gruchała i Kevin Karolak, wspólnicy iDoctor spółki cywilnej Gruchała Karolak adres spółki cywilnej: ul. Wydawnicza, nr 1/3, 92-333 Łódź, NIP: 7282798106, (dalej iDoctor).

    Poprzez wypełnienie i wysłanie formularza wyrażam zgodę na przetwarzanie przez iDoctor moich danych osobowych w celu wysłania mi przez iDoctor oferty świadczenia usług w odpowiedzi na moją wiadomość oraz komunikacji ze mną przy pomocy udostępnionych przeze mnie danych.

    Udostępnienie w formularzu danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne dla skutecznego wysłania wiadomości i nawiązania kontaktu przez iDoctor z jej zidentyfikowanym nadawcą, a udostępnione dane zostaną wykorzystane jedynie w tym celu, przy czym Użytkownikowi strony, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.